Vác cày qua núi phú bà xinh đẹp lồn rậm, lẽ lắc đầu, như thể cô ấy sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa, như thể đó là sai lầm chỉ xảy ra trong một ngày. Cái gì?” Câu trả lời của Saber là, Vác cày qua núi nữ giám đốc gốc Phi lồn bót “Tôi đến quá sớm.” Rõ ràng là vậy, nhưng vẫn không thể chấp nhận được, và hỏi cô, “Tất nhiên. Người hầu tồn tại để chiến đấu. Hành vi ngày nay giống như phủ nhận sự tồn tại của chính mình. rằng anh ấy cần nghỉ ngơi nên tôi đi cùng anh ấy. Nhưng sau đó, không cần nghỉ ngơi nữa. Chỉ còn lại một vài kẻ thù. Chỉ cần Sirou ra lệnh, tôi có thể lên đường tìm