Thỏa mãn em người làm dâm đãng khi vợ đi vắng, vật của Xiaogang trượt vào trong âm đạo của tôi một cách trơn tru. Âm đạo của tôi đã chứa đầy dương vật. Cảm giác khoái cảm cực kỳ mãnh liệt này là điều mà tôi đã mong đợi từ lâu.Xiaogang bắt đầu đâm kỹ thuật của anh ấy rất tốt,Thỏa mãn em trông chó phóng đãng muốn tăng lương như thể anh ấy đã được huấn luyện. Lúc đầu, anh ấy rút ra một hoặc hai inch và đưa vào, sau đó anh ấy rút ra nhiều hơn. Cuối cùng, mỗi lần rút ra, dương vật của anh ấy lại được kéo ra đến lối vào âm đạo của tôi. Sau đó anh ấy cúi xuống và đưa nó vào trong. sau đó toàn bộ