Tag: Ye Qianru

Cô bé thân thình trắng nõn lôi kéo gã đàn ông cặc khủng đến ship đồ

Cô bé thân thình trắng nõn lôi kéo gã đàn ông cặc khủng đến ship đồ, quân tiếp viện đến, họ đã tiêu diệt quân đội chủ lực và toàn bộ hành tinh. Nó biến mất không dấu vết. để lại bất kỳ dấu vết nào, Cô bé dáng ngon dâm đãng kích thích gã đàn ông khoai to đến đưa đồ cũng chỉ có thể xác định không liên quan gì đến Xích Mẫu bên cạnh.Một bên khác, Lam Hiên Vũ rất lo lắng cho sự an toàn của Cố Nguyệt Na, cho đến bây giờ không có báo cáo nào về người sống sót sau cuộc giải cứu, hơn nữa Cố Nguyệt Na cũng đang ở Thiên Đấu Tinh khi sự việc xảy ra."Đừng lo lắng, Nana lão sư rất lợi hại, nhất định là nàng đã đuổi theo rồng." Bạch Tú Tú an ủi