Tag: SWAG amateur

Bạo dâm vợ thằng bạn phóng đãng qua nhà chơi

Bạo dâm vợ thằng bạn phóng đãng qua nhà chơi mình... Không đợi chị Lin Shufen phản ứng. .. Tôi lật người lại và bảo chị gái nằm trên gối Mông cao.. Tôi dùng kiểu đẩy lùi để dùng hai tay nắm lấy eo và hông của chị gái và đẩy thật nhanh.. Guchipa.. Guchipa.. Ahhh.. Guchipa.. Guchipa.. Ouch.. Âm thanh đâm nhanh và sâu vào lỗ âm đạo và tiếng da thịt đập thình thịch tiếp tục... kèm theo tiếng kêu không mạch lạc của chị gái Lin Shufen.. Guchipa.. Guchipa.. Ahhh.. Guchipa.. Guchipa. .Whoa whoa..Sau hơn mười phút thúc đẩy nhanh chóng... chị gái hét