Tag: 柚子猫

Chịch em mẫu cosplay lồn bót đam mê cosplay liên quân

Chịch em mẫu cosplay lồn bót đam mê cosplay liên quân, vào cổng đăng nhập phòng trò chuyện và vào phòng trò chuyện địa phương với tên màn hình là "Couple Fun". Một người bạn không có tên trên màn hình đã chủ động chào tôi, Đụ lồn em người mẫu ảnh lồn hồng đam mê cosplay liên quân tế nhị hỏi tôi ý nghĩa của tên trên màn hình rồi nói rằng anh ấy cũng có ý tưởng tương tự nhưng vợ anh ấy không đồng ý, anh ấy xin tôi lời khuyên để thuyết phục. vợ tôi và cách tôi đảm bảo điều này, anh ấy còn ân cần nhắc nhở tôi phải chú ý đến vợ vì sợ vợ tôi chơi game như vậy sẽ lừa dối tôi. Tôi trả lời từng câu hỏi của anh ấy.