Hãm hiếp em gái vú mẩy đã có chồng người khác cắt ngắn.””Ghi váy đi đâu vậy thầy? Phần trên trông như thế nào?””Chiếc váy chỉ che đi phần kín của tôi. Phần trên nhỏ hơn một cỡ và để lộ một nửa bộ ngực của tôi.””Thầy Kawako ăn mặc như vậy đi dạo quanh khuôn viên trường và dụ dỗ một ông già có phải là điều đáng xấu hổ không? Tôi nghĩ giáo viên lúc đó còn chưa đến được phòng nghỉ của ông già mà đã ướt sũng rồi. Cũng giống như các giáo viên vậy.” Bây giờ âm đạo của tôi đã trơn rồi. Phải không? Việc giáo viên bị phạt hay khen thưởng