Cô vợ đi mát xa bị thịt tòe bím, loại thú cái trong trại sinh sản. Tôi cảm thấy không vui khi nghĩ rằng sau này những con đực bị bắt sẽ nằm trên chúng. Tôi chỉ định Tonya vào nhóm kiểm tra chức năng tình dục. Cô ấy thuộc nhóm thứ ba, chủ yếu kiểm tra tác động của cực khoái kéo dài đến thể lực và chức năng tình dục. Trong nhóm của họ có tổng cộng sáu tù nhân nữ, Cô vợ đi làm đẹp bị chịch tòe bím trong đó có hai người được bố trí để kích thích tình dục bình thường, tức là quan hệ tình dục bình thường giữa nam và nữ được thực hiện liên tục, mỗi lần từ 30 đến 60