Cô nữ sinh Lilly Bell mừng tốt nghiệp khoái lạc cùng sáu cặc Mỹ đen, anh bao nhiêu?” Lưu Vũ cũng rất kinh ngạc. Chắc là phòng của Du anh, sao có thể biến thành gái điếm được? thực sự không giống bất kỳ cô gái trẻ nào khác.”Không có tiền được đưa ra.””Không có việc gì, Em sinh viên mừng tuổi mới chơi tập thể với 6 anh da đen khoai to hôm nay ngươi không cần nhàn rỗi, noi gương Lôi Phong làm việc thiện. Nói thật cho ta biết, ngươi lấy tiền ở đâu ra?””Đó là của tôi. Anh ấy thực sự không cho tôi tiền.” Zhang Min nhanh chóng tuyên bố khi nhìn thấy năm nghìn nhân dân tệ mà ông chủ Du đưa cho cô đều ở trong đó.“Mấy giờ cậu vào